Alternatieve energetische behandeling met

Energetische massage met Mihealth

De miHealth is een krachtig, handzaam en niet-invasief instrument dat zowel effectief ondersteunt bij het opheffen van energieblokkades als bij het identificeren van algemene klachten.

U kunt de miHealth tijdens een sessie in uw praktijk gebruiken om blokkades en andere klachten die mede aan de hand van de ProVision-scan zichtbaar zijn geworden, te helpen verdwijnen en verlichten (door middel van software met specifieke therapiefuncties).

Een behandeling met de miHealth zorgt ervoor dat het lichaam wordt voorbereid om nieuwe informatie en bouwstoffen te ontvangen via de Infoceuticals en de NEStrition. Hiervoor krijgt uw cliënt een protocol mee dat hij thuis kan uitvoeren.

Hoe de Energetische massage miHealth werkt

De miHealth helpt het lichaam te trainen en stimuleren door zich specifiek op die lichaamsdelen die genezing nodig hebben, te richten. Het instrument doet dit primair door ultra-weak signals uit te zenden op frequenties die zijn afgestemd op specifieke delen van het lichaamsveld, en door te ‘luisteren’ hoe het lichaam hierop reageert.

Het doel is de energie van het lichaam weer maximaal te laten stromen. Dit doen we omdat het lichaam makkelijk ‘pijnpatronen’ in stand houdt als de energie traag en/of onderbroken is. Het herstellen van de energiestroom is bovendien cruciaal om de weg vrij te maken voor de nieuwe en helende informatie, die het lichaam ondersteunt bij het ontwikkelen en trainen van nieuwe patronen voor gezondheid en welzijn. Daarom starten we altijd met behandelingen van de miHealth voordat we cliënten adviseren Infoceuticals en NEStrition in te nemen.

 

Waar het in essentie op neerkomt is dat de miHealth de taal van het menselijk lichaam ‘spreekt’. Hij doet dit door elektronische impulsen af te geven die zijn afgestemd op de bron van de pijn of het probleem – datgeen wat het lichaam vergeet te doen (bijvoorbeeld dat bepaalde informatie is verstoord en daarom een bepaalde fysieke functie niet meer (helemaal) uitvoert).

 

Hierdoor is het lichaam beter in staat te helen omdat het zich zowel de locatie als de oorzaak van het probleem herinnert (dat zich overigens in verschillende delen van het lichaam kan bevinden).

De miHealth heeft eveneens een direct biochemisch effect op de C-zenuwbaan. Een speciaal type waar 85% van alle zenuwen in het lichaam uit bestaat. De functie van deze zenuwen is het stimuleren van neurale en andere peptiden die zorgen voor pijnreductie en weefselherstel stimuleren. Deze zenuwbanen reageren meestal meteen op elektrostimulatie, zoals dat ook bij de inzet van de miHealth gebeurt.

Een ander uniek kenmerk van de miHealth is dat alle functies zowel op – in direct contact met – het lichaam, als op enige afstand van het lichaam – in de zendmodus – te gebruiken zijn. Dit betekent dat uw cliënten – onder alle omstandigheden en bij alle symptomen en klachten, een volledige therapie bij u kunnen volgen.