ENERGETISCH MORFOLOGISCHE BLOEDTEST

Door onze bloedvaten stroomt het bloed dagelijks 7000 keer rond met een uiterst waardevolle lading. Zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen vervoert het vasculaire systeem van orgaan tot orgaan, van cel naar cel. Het bloed bereikt elke afgelegen uithoek van ons lichaam, van onze teennagels tot onze haarwortels. Het bloed is niet alleen transportmiddel, maar ook temperatuurregelaar en middelpunt van ons afweersysteem. Bloedtesten in de reguliere zorg kunnen bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aan het licht brengen. Uit het bloed kan echter meer informatie gehaald worden.
Een geheel andere holistiche benadering van een bloedonderzoek kan preklinische belastingen & energetische belastingen aantonen.

 

Reguliere bloedtest aangevuld met complementaire waardes

De EMB test is een testmethode waarbij er dmv een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinish) verhaal van de patient. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complentaire waardes. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

De hiervoor beschreven testmethode als zodanig niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeksmethode voor de geschoolde therapeut echter een meerwaarde voor zijn of haar praktijk. Deze onderzoeksmethode heeft nl. zijn sporen verdiend door de resultaten bij patienten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. Wij horen terug van de aangesloten therapeuten dat ongeveer 80 % van de patienten verbetering opmerkt ; patienten herkennen zich ook vaak in de uitslag. De suppletie adviezen die worden gegeven zijn wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bv een B12 supplement bij een B12 deficientie of ijzer tabletten bij een wat te lage ijzerstatus.

Welke verstoringen van het lichaam kunnen wij aantonen met deze test ?

 • Vrije radicaal belasting
 • Leverbelasting
 • Darmverstoring (gedifferencieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)
 • Parasietbelasting
 • Adrenale status
 • Ph balans
 • B12-status
 • Vitaminenpanel
 • Mineralenpanel
 • Spoorelementenpanel
 • Toxische belasting
 • Virale belasting
 • Bacteriele belasting
 • Geopatische stress
 • Pancreasinsufficientie Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd.
 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoblobine (Hb)
 • Hematociet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)